Pisarna 031/380-802 in 070/616-805

 Mail info@tegar.si

 PROJEKTIRANJE

Elektroinštalacij jakega in šibkega toka za razsvetljavo in strelovod. Sistemov za vodenje cestnega in avtocestnega prometa, ter Elektroenergetskih priključkov.

 IZVAJANJE

Elektroinštalacij jakega in šibkega toka, elektroenergetskih priključkov, ter strelovodov. Sistemov za vodenje cestnega in avtocestnega prometa. Izvajanje protipožarnega tesnjenja, ter zaključnih del v gradbeništvu in izvajanje nizkih gradenj.

 MERITVE

Električnih inštalacij in elektroenergetskih naprav, ter osvetljenost in svetlost razsvetljave. Kvalitete izvedenih električnih inštalacij in izdajanje izjav o ustreznosti inštalacij glede na veljavne predpise.

 PROIZVODNJA

Električnih razdelilnih in napajalnih omar.

 KVALITETA

Kvaliteto elektroinštalacijskih del oz. požarnega tesnjenja in zaključna dela v gradbeništvu nadzirajo v vseh fazah za to pooblaščene osebe iz podjetja Tegar, ter drugi zunanji strokovno usposobljen kader, saj se zavedamo, da je slovensko tržišče zahtevno in da nas bo v primeru, če ne bomo spoštovali zahtevanih normativov, izločilo v neizprosni borbi pri pridobivanju novih del.

Kvaliteto našega dela potrjujejo številni zadovoljni naročniki.

 KAKOVOST, HITROST IN STROKOVNOST

Naše podjetje je ustrezno kadrovsko in tehnološko opremljeno, za obseg in vrsto del, ki jih izvajamo za naše naročnike (državo, občine, gospodarske javne družbe in individualne naročnike). Tako zagotavljamo zahtevano kvaliteto v dogovorjenih rokih in pod konkurenčnimi pogoji.

 TRADICIJA

Podjetje Tegar d.o.o svoje naloge opravlja že iz leta 2007. V prihodnosti želimo zadovoljiti pričakovanja lastnikov, zaposlenih, naročnikov in okolja v katerem delujemo. Želimo povečati poslovno učinkovitost, ter na ta način zagotoviti trajen razvoj gospodarske družbe in sodelovati pri razvoju lokalnih skupnosti.