Pisarna 031/380-802 in 070/616-805

 Mail info@tegar.si

ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOSTI DRUŽBE

Specializirani smo za izdelavo vseh elektroinštalacijskih del, meritev in protipožarnega tesnjenja, ter zaključnih del v gradbeništu in nizkih gradenj. Ponosni smo na svoje reference in sodelovanje pri:

 • avtocestnem programu (kabelska kanalizacija, optika, KVS - klic v sili)
 • semaforizaciji križišč in prehodov za pešce
 • razsvetljavah cest, križišč, ter parkirišč
 • urejanju mestnih jeder (dekorativna razsvetljava, urbana oprema)
 • signalizaciji in razsvetljavi predorov
 • komunalnih objektih (kanalizacijski sistemi, vodovodni sistemi, čistilne naprave, oljni lovilci)
 • nizkih gradnjah (ceste, javne poti, pločniki, rondoji)
 • požarnem tesnjenju elektro in strojnih inštalacij, ter tehnoloških naprav

Tegar d.o.o. je gospodarska družba, ki ima sedež podjetja v Celju na Mariborski 86, kjer ima tudi poslovne prostore. Pod tem imenom posluje od septembra 2007, ko je bila ustanovljena.

Podjetje je registrirano za:

 • projektiranje
 • izdelavo elektroinštalacij jakega in šibkega toka, strelovodnih naprav
 • meritve elektroinštalacij
 • zaključna dela v gradbeništvu ter druga specializirana gradbena dela
 • prodajo svetil

Glavni dejavnosti podjetja sta izvedba elektroinštalacij in nizke gradnje. Tržišče, na katerem realiziramo večino sklenjenih poslov je po vsej Sloveniji.

REFERENCE

1. Inženirski objekti (predori, pokriti vkop)

 • Ureditev električne napeljave v predoru Sten-Škofja Loka
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Ureditev električne napeljave, smernikov in požarnega tesnjenja v Kopru-Tunel Markovec
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt

2. Komunalni objekti

 • Montaža čistilne naprave
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt

3. Poslovni in stanovanjski objekti

4. Objekti za šport in rekreacijo

5. Projektiranje

6. Semaforizacija, razsvetljava cest, prehodov za pešce in dekorativna razsvetljava

 • Postavitev svetlobnega stolpa v Luki Koper (35m)
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Dobava in montaža svetilk v Dravogradu
  Alt
  Alt
 • Dobava in montaža svetilk v Ravnah na Koroškem
  Alt
  Alt
  Alt
 • Postavitev javne razsvetljave, prehoda za pešce in merilca hitrosti pri gostišču Medved v Škofji vasi
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Postavitev javne razsvetljave v Ulici bratov Mravljakov
  Alt
  Alt
  Alt
 • Montaža talnih lučk na zebri in osvetljena piramida v Podčetrtku
  Alt
  Alt
 • Postavitev javne razsvetljave na križišču v Šentjurju in semaforizacija križišča v Šoštanju
  Alt
  Alt
 • Izvedba gradbenih del pri javni razsvetljavi Kozarje
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Postavitev javne razsvetljave na parkirišču ob avtocesti Murska Sobota

7. Objekti nizke gradnje

 • Ureditev ulice in krožišča v Ljutomeru
  Alt
  Alt
 • Urejanje dvorišč
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Rekonstrukcija ceste Brezovec-Levičnik
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Ureditev ceste v Moravskih toplicah
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Gradnja pločnika mimo hotela Vivat
  Alt
  Alt
  Alt
 • Izgradnja javne razsvetljave, pločnika in parkirišča v Matjaševcih
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
 • Izgradnja škatlastega prepusta
  Alt
  Alt
  Alt

8. Protipožarna izolacija

 • Ureditev protipožarnega tesnjenja
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt
  Alt